มติชน วันอาทิตย์

28 ธันวาคม 2557

 

ถอยเข็มนาฬิกาย้อนหลังกลับ

มโนสรรพอดีตสุดจะหรรษา

แต่โลกหมุนหนุนเข็มนาฬิกา

เดินก้าวหน้าที่หลายคนไม่กล้าไป

 

 สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 26 ธันวาคม 2557