มติชน วันอาทิตย์

14 ธันวาคม 2557

 

ท่องเที่ยวไทยขายหัวเราะเจาะตลาด

ระเนระนาดสยามเมืองยิ้มขยาย

เผด็จการคืนความสุขมุขกระจาย

จำอวดคลายเครียดโลกตะลึงแล

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 12 ธันวาคม 2557document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);