Download PDF

 มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

 

พระราชวังเดิม จะรื้อทำไม?

          ร.5 พระราชทานพื้นที่บริเวณพระราชวังเดิม เป็นที่ตั้งโรงเรียนนายเรือ “โดยทรงเน้นว่าให้อนุรักษ์โบราณสถานเดิมที่มีอยู่ในวังให้คงอยู่สืบไป”

          พญ. คุณหญิงนงนุช ศิริเดช ภริยาอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือ และผู้บริหารมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ให้สัมภาษณ์มติชน (อาทิตย์สุขสรรค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 หน้า 13) แล้วบอกต่อไปอีกว่า

          “ดิฉันเคยไปบ้านกัปตันฮุกที่ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กมาก เหมือนจะไม่มีอะไรน่าสนใจเลย แต่คนไปเที่ยวเยอะมาก เพราะเป็นบ้านบุคคลสำคัญของประเทศเขา ไม่ใช่ไปเห่ออะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระ”

          “ครูก็ควรช่วยกันปลูกฝังให้เด็กๆ รักชาติบ้านเมือง แต่จะรักเฉยๆ ไม่ได้ ต้องช่วยกันอนุรักษ์และรักความเป็นไทย เรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ว่าเราเป็นชาติได้อย่างไร”

          “ของเก่าของดีที่มีอยู่ต้องเก็บไว้ ไม่ใช่ทำลายแล้วสร้างขึ้นใหม่”

          สาระสำคัญที่ยกมานี้ ต้องบอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงให้รู้ก่อนคนอื่น คือบรรดาข้าราชการกองทัพเรือที่ทำราชการอยู่บนพื้นที่พระราชวังเดิม

          เพราะมีรายงานข่าวว่าจะมีผู้สั่งรื้อกำแพงพระราชวังเดิม แล้วมีนายทหารเรือออกมาปฏิเสธข่าวว่าสื่อเข้าใจผิด ไม่ได้รื้อกำแพงพระราชวัง แต่รื้อกำแพงโรงเรียนนายเรือ

          พูดอย่างนี้ไม่เหมือนศรีปราชญ์ แต่ใกล้ไปทางศรีธนญชัย เพราะนั่นเป็นโบราณสถานเดียวกัน จะเล่นลิ้นปลิ้นโวหารทำไม?

          พระราชวังเดิม และบริเวณต่อเนื่องโดยรอบ เป็นพื้นที่มีความเป็นมายาวนานมาก เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์อยุธยา, ธนบุรี, รัตนโกสินทร์

          บางกอก บริเวณพระราชวังเดิมและฝั่งตรงข้าม (ท่าเตียน-ปากคลองตลาด) คือย่านบางกอกมาแต่ยุคก่อนอยุธยาที่คนทั่วโลกรู้จักในนาม BANGKOK

          เมืองธนบุรี พื้นที่ป้อมวิไชยประสิทธิ์กับพระราชวังเดิม เป็นที่ตั้งเมืองแห่งแรกของกรุงเทพฯ ตั้งแต่ยุคต้นอยุธยา สมัยแรกเรียกเมืองบางกอก สมัยหลังเรียกเมืองธนบุรี ที่สมเด็จพระนารายณ์โปรดให้จ้างช่างชาวยุโรปสร้างป้อมไว้สองฟากแม่น้ำตรงนี้ เพื่อควบคุมการสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยา

          พระเจ้าตาก หลังเสียกรุง พ.ศ. 2310 พระเจ้าตากประทับชั่วคราวอยู่เมืองธนบุรี เป็นศูนย์กลางบริหารราชการกรุงธนบุรี

          ร.1 หลังปราบดาภิเษก พ.ศ. 2325 ร.1 ประทับชั่วคราวอยู่พระราชวังเดิม ขณะกำลังก่อสร้างพระราชวังแห่งใหม่อยู่ฝั่งตรงข้าม

          ร.2 ประทับอยู่พระราชวังเดิม เมื่อ ร.1 ย้ายไปอยู่พระราชวังหลวงแห่งใหม่ฝั่งตรงข้าม

          พระปิ่นเกล้า เริ่มชักธงในสยามเป็นครั้งแรกตามแบบยุโรป เมื่อประทับอยู่พระราชวังเดิม

          สุนทรภู่ เมื่อลาสิกขาแล้วได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระปิ่นเกล้าอยู่ในพระราชวังเดิม โดยเชื่อกันว่ามีเรือนอยู่บริเวณนี้ด้วย

          นี่ยังไม่รวมถึงย่านนี้เป็นแหล่งพิมพ์วรรณกรรมสำคัญๆของสยาม

          พระราชวังเดิม และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ จึงควรสงวนรักษาไว้เป็น“มิวเซียม” ประวัติศาสตร์สำคัญยิ่งอย่างน้อย 3 ด้าน

          (1.) ประวัติศาสตร์สังคมก่อนเป็นกรุงเทพฯ (2.) ประวัติศาสตร์การเมืองก่อนเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ (3.) ประวัติกองทัพเรือ

          โดยไม่คิดแตะต้องรื้อทำลายกำแพงลง แล้วสร้างอาคารใหม่ให้เป็นทัศนอุจาดขึ้นแทน