Download PDF

 มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557

 

สถาปนาค่านิยม 12

         สังคมที่มีคำขวัญเกลื่อนกลาด สะท้อนว่าอ่อนแอจนขาดความมั่นคง ต้องลงทุนสร้างคำขวัญปลุกใจให้คนทำตาม(อย่างจำใจ)

         “ผมไม่มีอะไรขัดข้องกับค่านิยมเหล่านี้ หากเป็นค่านิยมส่วนตัวของใครสักคน เขาก็มีสิทธิจะมีค่านิยมเหล่านี้ได้ตราบเท่าที่ไม่ไปละเมิดเสรีภาพของคนอื่น

         นิธิ เอียวศรีวงศ์ กล่าวถึงค่านิยม 12 (ประการ) ที่มีปัญหา (มติชนรายวัน ฉบับวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หน้า 20) จึงอธิบายเพิ่มว่า

         “ค่านิยมในโลกปัจจุบันเกิดได้จากการใช้สติปัญญาคิด ถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กัน เพราะมันไม่มีอะไรที่ง่ายขนาดที่จะเป็นอาขยานได้สักเรื่องเดียว

         “แต่กระทรวงศึกษาฯ ก็รับเอาค่านิยมนี้ไปทำให้เป็นอาขยาน”

         นิธิระบุอีกว่าลงทุนติดป้ายค่านิยม 12 ทั่วทุกโรงเรียนในราชอาณาจักร และบังคับให้นักเรียนท่องบ่นให้ขึ้นใจ เท่ากับพยายามสถาปนาค่านิยมนี้ให้เป็นของสังคมด้วยอำนาจ

         “ที่น่าตระหนกอย่างยิ่งก็คือ คนเหล่านี้เป็นผู้บริหารการศึกษาของประเทศ เราปล่อยให้การศึกษาตกไปอยู่ในมือคนเหล่านี้ได้อย่างไร

         ในมือของคนเช่นนี้ ลูกหลานเราจะโตขึ้นมาด้วยทักษะที่จะเผชิญกับโลกข้างหน้าได้ละหรือ”

         คิดแล้วสยดสยองอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาไทย ที่ทดสอบแล้วรั้งท้ายเพื่อนบ้าน ก็ยิ่งรั้งท้ายมากขึ้นอีก

 

ค่านิยม 12 ย้อนยุค

         สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) มีความเห็นเกี่ยวกับค่านิยม 12 ว่า

         นี่คือปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติของรัฐบาลทหาร ที่เคยชินการใช้อำนาจสะท้อนผ่านค่านิยม 12 แบบไม่เปิดกว้างให้มีการวิจารณ์ สวนทางกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ที่ต้องคิดให้เยอะ ท่องให้น้อย เน้นวิพากษ์วิจารณ์

         ตรงนี้จะเป็นด้านที่ทำให้การศึกษาถอยหลังย้อนยุค

         “มันจะย้อนยุคก็ตรงนี้ หลายๆ เรื่องในนโยบายเขียนดี แต่ถ้าทัศนคติของผู้นำไปสวนทาง กลัววิจารณ์ กลัวไม่เชื่อ สั่งให้จำ มันสวนทางกับการเรียนรู้ ปฏิรูปหลักสูตร ผมก็เสียวว่ามันจะถอยหลัง

         ทัศนคติของผู้นำไม่ทันกับโลกปัจจุบัน มันสวนทางกับการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น แต่คุณเพิ่มประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง อย่างนี้จะทำให้การปฏิรูปหลักสูตรมันเสียไป” (โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 หน้า A6)

         ความเป็นไทยไม่เหมือนใครในโลกอยู่ตรงนี้แหละ คือ โลกหมุนไปข้างหน้า ไทยหมุนไปข้างหลัง