Download PDF

 มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557

 

ไหนว่าจะไม่คอร์รัปชั่น?

          สังคมศรีธนญชัย ในวัฒนธรรมสร้างภาพ“เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น”

          เอาดีใส่ตัว โดยประกาศตนเป็นคนดี(ไม่มีมัวหมอง)มาล้างคอร์รัปชั่น

          เอาชั่วใส่คนอื่น โดยประณามรัฐบาลจากเลือกตั้งว่ามากด้วยคอร์รัปชั่น ต้องขับไล่ด้วยกองทัพ แล้วยึดอำนาจเพื่อพวกตนขึ้นครองแทน พร้อมกับปราบโกงให้สิ้นซากจนไม่มีคอร์รัปชั่น

          คอร์รัปชั่นในไทย มีรากฐานความเป็นมาหลายทาง ตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัย ราชธานีแห่งแรก (นิยายที่มโนขึ้นใหม่โดยยุคกรุงเทพฯ) หรือยุคก่อนนั้นก็ได้ เพราะมีหมดทุกยุค เมื่อเริ่มมีราชการ

          แต่ทางหนึ่งซึ่งทรงพลังฝังรากลึกมากๆ คือ“ฉ้อราษฎร์ บังหลวง” ที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติ(ของคนดี)ไม่เคยพูดถึง

          ฝูงคนดีจากการแต่งตั้ง (ที่เลื่อมใสการยึดอำนาจของทหาร) ตีปี๊บว่ารัฐบาลแต่งตั้งจากคนดีไม่มีคอร์รัปชั่น

          ผลออกมาเป็นยังไง? จะคัดข่าวล่าสุดมาให้อ่านเล่นเป็นมหรสพคืนความทุกข์ ดังนี้

          ต้นตอคอร์รัปชั่นในไทย มาจากไหน? ไม่มีใครทุบโต๊ะตอบได้อย่างมีหลักฐานพร้อมมูล เว้นแต่พูดตามใจชอบ โดยไม่รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและคนอื่น

          การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นไม่ใช่แค่พลิกฝ่ามือด้วยวิธีท่องคาถาคนดี แล้วเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น

          เพราะผลออกมาเท่าเดิมเห็นอยู่แล้ว แนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก