Download PDF

 มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน  2557

 

มิวเซียมมีสตอรี่ รื่นรมย์สมอุรา

          มิวเซียม เป็นเครื่องมือสนับสนุนการศึกษาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมาก

          แต่ต้องบริหารจัดการและจัดแสดงอย่างมีสตอรี่และรื่นรมย์ (ต่างจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของราชการ ที่ขาดสตอรี่ และไม่รื่นรมย์)

          สปช. ด้านการศึกษา ควรพิจารณาปฏิรูปให้มีหน่วยงานพัฒนามิวเซียมก้าวหน้าขึ้นมาเฉพาะ โดยแยกต่างหากจากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

          ส่วน วธ. ก็ดูแลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประเภทประวัติศาสตร์ศิลปะที่ไม่มีสตอรี่และไม่รื่นรมย์ต่อไป (แต่ไม่ให้สร้างเพิ่ม) กับรณรงค์การแต่งตัวของคน(ที่ชอบแต่งตัวเฉิ่มๆ) ดังที่มีรายงานข่าวในสื่อทั่วไป จะคัดสรุปมาดังนี้

          วธ. รณรงค์เรียกร้องให้บุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนคนไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างแพร่หลาย

          โดยขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกหน่วยงานแต่งกายผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ โดยกำหนดวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เพื่อเป็นแบบอย่างของการแสดงถึงเอกลักษณ์ไทย

          และยังขอให้หน่วยงานภาครัฐ มีการแต่งกายผ้าไทยในงานรัฐพิธี งานพิธีการ หรือโอกาสสำคัญต่างๆ แทนการแต่งกายด้วยชุดสากล เว้นแต่งานที่ได้มีการกำหนดรูปแบบการแต่งกาย และธรรมเนียมปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ

          ที่สำคัญยังขอความร่วมมือไปยังข้าราชการการเมือง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รัฐ แต่งกายด้วยผ้าไทย ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี และการประชุมต่างๆ ของรัฐสภา และให้เป็นต้นแบบของการแต่งกายภาคประชาชน

          ส่วนสถานศึกษารณรงค์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่งกายด้วยผ้าไทย แทนการแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน

          ส่งเสริมให้นำผ้าไทยไปใช้ในการจัดทำเครื่องแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษา

          รณรงค์ให้ผู้ประกอบการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว ให้พนักงานแต่งกายด้วยผ้าไทยในการทำงาน จัดประกวด คัดเลือกให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมให้บุคลากรแต่งกายผ้าไทยอย่างแพร่หลาย  

          การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ไม่ได้เป็นเพียงผ้าไหม หรือผ้าราคาแพงเท่านั้น แต่หมายรวมถึงผ้าทุกชนิด อย่างผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ ผ้าขาวม้า เป็นต้น

          ถ้าเถรตรงตามข่าวที่คัดมานี้ ผ้าไทย หมายถึง ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย, ผ้าทอมือ, ผ้าขาวม้า เป็นต้น

          ผ้าอย่างนี้แยกได้ยังไง? ผมไม่มีภูมิพอจะแยกว่าอย่างไหนผ้าไทย? ลาวกับเขมรก็มี ถ้าจะว่าไปแล้วในภูมิภาคอาเซียนก็มีผ้าอย่างนี้มาแต่ดึกดำบรรพ์ทั้งนั้น เพราะเป็น“วัฒนธรรมร่วมอาเซียน”

          นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่ใช่รณรงค์ให้แต่งเครื่องแบบด้วยผ้าไทย แต่ควรเลิกแต่งเครื่องแบบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกะลาครอบงำสมองสติปัญญาให้งี่เง่า