Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557

 

ประวัติศาสตร์สุโขทัย ในยุคมืด

         ยุค มืดของประวัติศาสตร์ไทย อยู่ในช่วง พ.ศ. 1700-1800 ประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย ที่เพิ่งสร้างโดยคนยุคกรุงเทพฯ ก็อยู่ในช่วงยุคมืดนี้ด้วย

         นักวิชาการทั้งไทยและเทศ จำนวนไม่น้อย ต่างพยายามร่วมกันส่องไฟให้ยุคมืดมีแสงสว่าง แต่ยังไม่สำเร็จ

         กรุงสุโขทัย มีพัฒนาการขึ้นโดยผู้คนหลายพวกเคลื่อนย้ายไปมา บนเส้นทางการค้าภายใน ราวหลัง พ.ศ. 1700

         โดยรับการอุดหนุนอย่างแข็งแรงจากรัฐละโว้-อโยธยา (คือ อยุธยา) ที่ได้พลังผลักดันจากสำเภาจีน และการขยายตัวของการค้าโลก

         [กรุงสุโขทัยไม่ได้เกิดเพราะปลดแอกจากขอมละโว้ (เขมร) ของชนชาติไทยที่อพยพถอนรากถอนโคนจากน่านเจ้าและอัลไต ตามที่มีในตำราเรียน]

         การ ขยายตัวของการค้าโลก ทำให้จีนค้นพบเทคโนโลยีต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ มีระวางบรรทุกมาก เป็นที่รู้จักในไทยว่า สำเภาจีน จึงต้องการสิ่งของสินค้ามากกว่าเดิมจากไทยและสุวรรณภูมิ

         รัฐ ใกล้ทะเลที่ค้าขายกับจีน หนุนให้เกิดบ้านเล็กเมืองน้อยขึ้นภายใน แล้วให้เชื้อสายของตนขึ้นไปปกครอง เพื่อกว้านทรัพยากรลงมาส่งรัฐใกล้ทะเลเป็นสินค้าส่งออก

         โดยเกณฑ์ผู้คนหลายพวกบริเวณหุบเขาภายในภูมิภาค ขนถ่ายเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากข้างบนแถบลุ่มน้ำโขง ลงข้างล่างทางลุ่มน้ำเจ้าพระยา

         ผู้คน หลายพวกหลายเผ่าพันธุ์จากลุ่มน้ำโขงที่เคลื่อนย้ายลงมา ก็กลายเป็นประชากรของบ้านเมืองและรัฐใหม่ๆ เช่น สุโขทัย, สุพรรณภูมิ ฯลฯ จนถึงอยุธยา

         ยุคมืด, ช่องว่าง แต่ ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ไม่ยอมรับความจริงที่กล่าวมาทั้งหมด แล้วมองข้าม หรือทำมองไม่เห็น ด้วยอคติทางชาติพันธุ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำราวกับไทยตั้งอยู่ลอยๆ โดดๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทั้งในภูมิภาคและในโลก

         ดังนั้น จึงมีสิ่งที่เรียกกันภายหลังว่ายุคมืด หรือช่องว่างของประวัติศาสตร์ไทย ระหว่าง พ.ศ. 1700-1800

         กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ, และกระทรวงมหาดไทย แทนที่จะบ้าคลั่งอย่างเดียวไปกับลอยกระทงอย่างไม่ลืมหูลืมตา

         ควรสร้างกิจกรรมทำซ้ำๆแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะพร้อมกันไปด้วยทุกปี จนกว่ายุคมืดจะสว่าง

         [อ. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตระหนักในปัญหาคาราคาซังคลุมเครือ จึงจัดเสวนาเรื่อง“ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย : หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท”

         ที่ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่เช้า-เย็น วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายนนี้