จะเป็นจะตาย

 

ถ้าอุ้มชูกิจการงานเศรษฐี

เป็นความดีความงามความมีค่า

แม้นอุ้มชูชาวไร่ให้ชาวนา

ถูกประณามหยามน้ำหน้าจะเป็นจะตาย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 14 พฤศจิกายน 2557