มติชน วันอาทิตย์

2 พฤศจิกายน 2557

ปฏิรูปข้ออ้างยกบังหน้า

ที่แท้เปลี่ยนรูปคณาธิปไตยใหม่

ไล่พวกเขาขนพวกเรายึดเอาไว้

อยุธยาสุโขทัยต้นแบบฉะนี้

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 31 ตุลาคม 2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);