มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557

 

ทอดน่องท่องเที่ยว

. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี

 

        อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร

        เดิมเป็น ต. โคกปีบ ขึ้นกับ อ. ศรีมหาโพธิ

        ยกฐานะเป็น อ. โคกปีบ เมื่อ พ.ศ. 2513

        เปลี่ยนชื่อเป็น อ. ศรีมโหสถ เมื่อ พ.ศ. 2536 ตามชื่อเมืองมโหสถ ซึ่งเป็นเมืองโบราณประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว ที่สมมุติชื่อจากนิทานชาดกเรื่องพระมโหสถ

        สรุป ชื่อเมืองโบราณว่า มโหสถ ชื่ออำเภอว่า ศรีมโหสถ

        (เพิ่มคำว่า ศรี เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้สอดคล้องชื่ออำเภอเดิม ว่า ศรีมหาโพธิ)

อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ราว 2 ชั่วโมง นั่งรถไปทางภาคตะวันออก ไม่ไกลดินแดนชายฝั่งทะเล  อ. ศรีมโหสถ จากบริเวณเมืองมโหสถ นั่งรถเฉลี่ยราว 2 ชั่วโมงถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น ระยอง, พัทยา, เขาใหญ่, ตลาดโรงเกลือ ที่อรัญประเทศ

เมืองมโหสถ

        อ. ศรีมโหสถ ได้ชื่อจากเมืองมโหสถ และนิทานชาดกเรื่องพระมโหสถ

        เมืองมโหสถ เป็นชื่อเมืองโบราณใน อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี ที่คนพวนเมื่อถูกกวาดต้อนให้มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้ (ตั้งแต่สมัย ร.3 หลัง พ.ศ. 2371) ร่วมกันสมมุติชื่อเมืองขึ้นมาจากนิทานชาดกเรื่องพระมโหสถ

        เพราะเมื่อมาตั้งบ้านเรือนเริ่มแรกแล้วพบซากคูน้ำคันดินเมืองโบราณที่รกร้างไม่มีใครรู้ว่าชื่อเมืองอะไร? ใครสร้างไว้? เลยสมมุติชื่อขึ้นเรียกตามความเชื่อที่ติดมาจากดินแดนสองฝั่งโขงว่าเมืองมโหสถ

        แล้วผูกนิทานประจำถิ่นเพิ่มขึ้นอีกเพื่ออธิบายคันดินโบราณที่พากันสมมุติเรียกว่าถนนมโหสถ แต่แท้จริงไม่ใช่ถนน หากเป็นคันดินที่คนแต่ก่อนทำไว้เบี่ยงเบนน้ำป่าจากทิศตะวันออกให้ไหลลงแอ่งทางทิศตะวันตก (ที่เคยเป็นทะเลโคลนตมมาก่อน)

ศิวลึงค์สูงยาวสุด

รอยพระพุทธบาท ใหญ่สุด เก่าสุด

สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ สลักบนขอบสระศิลาแลง

ต้นโพธิ์ใหญ่สุด

บุญบั้งไฟ ลาวพวน