มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

 

หนุมาน บนยอดเขาสมอคอน ลพบุรี

          หนุมานเทินหัวด้วยเขาสรรพยา ตามคำบอกเล่าเรื่องรามเกียรติ์ของชาวบ้าน เป็นรูปปั้นมหึมาบนยอดเขาสมอคอน ลพบุรี เคยมีข่าวตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ราว 10 ปีมาแล้ว

หนุมานเทินหัวด้วยเขาสรรพยา รูปปั้นตั้งอยู่บนยอดเขาสมอคอน กลางทุ่งโดดๆ อ. ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี

          ทีมข่าวเฉพาะกิจประชาชื่นของมติชน เคยมีรายงานว่า กรมศิลปากรออกมาระบุว่า พื้นที่เขาสมอคอนทั้งหมดเป็นเขตโบราณสถาน

          ดังนั้น รูปปั้นดังกล่าวจึงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

          นอกจากนี้ ยังพบว่าวัดเขาสมอคอนปูกระเบื้องบนพื้นทางเดินในถ้ำพระนอน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน

          ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ในขณะนั้นได้ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม 2547 โดยระบุว่า

          “เมื่อก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องรื้อถอนออกทั้งหมด แต่ในกรณีนี้ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วย จึงจะแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมาร่วมกันพิจารณาก่อน แล้วจึงจะนำเสนอต่ออธิบดีกรมศิลปากรต่อไป”

          (ทีมข่าวเฉพาะกิจ ประชาชื่น มติชน ฉบับวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 หน้า 17)

          10 ปีมาแล้ว หนุมานเทินหัวด้วยเขาสรรพยายังอยู่อย่างดีบนยอดเขาสมอคอน ไม่มีอะไรบุบสลายหรือเปลี่ยนแปลง

          หวน พินธุพันธ์ (อดีตอาจารย์วิทยาลัยครูเทพสตรี จ. ลพบุรี ผู้เรียบเรียงหนังสือลพบุรีที่น่ารู้ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2508 เป็นที่ยกย่องอย่างสูงทางวิชาการในครั้งนั้น) บอกมติชนอย่างไม่เข้าใจกรณีรูปปั้นหนุมานบนยอดเขาสมอคอน (ฉบับวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 หน้า 13) ว่า

          “คิดว่าตอนแรกก่อนที่จะมีการก่อสร้าง ทำไมกรมศิลปากรถึงไม่เห็น เพราะการก่อสร้างมันต้องใช้เวลานาน ไม่ได้สร้างได้ง่ายๆ ถ้าจะระงับก็ต้องระงับก่อนที่จะสร้าง

          ถ้าสร้างเสร็จไปแล้วจะไปทำลายก็เป็นเรื่องยาก เพราะชาวบ้านเขารวมเงินกันสร้าง เขามีความผูกพันกับสิ่งที่สร้างจะไปเอาออกก็ไม่ได้

          ตอนกำลังสร้างก็รู้ สร้างเสร็จแล้วก็เห็น แต่ไม่เฉลียวใจว่าจะเป็นปัญหา กระทั่งข่าวสดเสนอข่าวครึกโครม จึงต้องขายผ้าเอาหน้ารอดมาคราวหนึ่ง

          แต่ไม่รอด เพราะ 10 ปีผ่านไป มติชนเสนอข่าวซ้ำอีก อ. หวนเลยตั้งข้อสงสัย

          ไม่ว่าใครก็ข้องใจเหมือนกัน ว่า 10 ปี อธิบดีและนักโบราณคดี(ที่ยกตัวเองว่าผู้วิเศษและสุจริตที่สุด)ทำอะไรอยู่?

          เรื่องนี้ไม่ต้องตั้งกรรมการฯสอบภายใน เพราะถึงยังไงข้าราชการระดับสูงก็ไม่มีวันบกพร่อง ถ้าจะมีก็บกพร่องโดยสุจริต เจ๊ากันไป จบข่าว