มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557

 

อายุความไม่มี ในคดีทางวัฒนธรรม

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีปัญหาหลักหมักหมมต่อเนื่องยาวนานอย่างน้อย 2 ด้าน คือ

          (1.) ด้านที่คนทั่วไปมองเห็น แต่เข้าไม่ถึง คือ การจัดแสดง (2.) ด้านที่คนทั่วไปมองไม่เห็น (เพราะปิดลับ) และเข้าไม่ถึง คือ การจัดระบบฐานข้อมูล

          ทั้ง 2 ด้านไม่เคยมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอก ถ้าจะเคยมีบ้างก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเองอย่างหยวนๆ ให้พ้นๆไป เข้าทำนอง “ชงเอง ชิมเอง ชอบเอง ชื่นชมเอง”

          แล้วจะเหลืออะไรในพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นของแท้?

          เรื่องจัดระบบฐานข้อมูลบัญชีทะเบียนโบราณศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นที่รับรู้แล้วพูดกันภายในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงๆมานานมาก

          ว่ามีปัญหาหมักหมมเป็นดินพอกหางหมู เริ่มตั้งแต่จัดตั้งกรมศิลปากร รับช่วงบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร (วังหน้า สนามหลวง)

          กระทั่งปัจจุบันมี“แห่งชาติ”เปิดใหม่อยู่ตามจังหวัดต่างๆ กระจายทั่วประเทศ ซึ่งไม่แน่ใจว่าพัฒนาก้าวหน้าขึ้นหรือยัง? เพราะล่าสุดยังมีรายงานข่าวว่า

          “ระบบฐานข้อมูล หรือทะเบียนโบราณวัตถุเพื่อป้องกันการหาย จะรีบทำให้เร็วที่สุด”

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมต. วธ. บอกกับผู้สื่อข่าวมติชน (ฉบับวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 หน้า 12) เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเร่งด่วน

          รมต. วธ. แม้ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงที่ใดที่หนึ่ง แต่สะท้อนให้เห็นระบบฐานข้อมูลยังมีปัญหา ซึ่งหมายความว่าเปิดช่องให้เกิดอะไรขึ้นได้ง่ายๆต่อโบราณศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าที่ไหนๆในไทย

          ดังมีข่าวอยู่เรื่อยๆว่าคนข้างในเองลักลอบเอาของเก่าไปขาย และครั้งใหญ่สุดเกิดในกรุงเทพฯเมื่อสร้างอาคารใหม่หลายสิบปีมาแล้ว ครั้งล่าสุดก็ยังมีอีกในต่างจังหวัด

          ผู้ว่าฯ ในจังหวัดที่มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตั้งอยู่อย่าร้อนท้อง แต่ต้องทำความเข้าใจให้จงดี ว่าข่าวอย่างนี้ไม่ใช่สื่อยุแยงตะแคงรั่ว แต่ระบบราชการภายในรั่วเองมานานมากแล้วโดยฝีมือข้าราชการเองนั่นแหละ (นี่ยังไม่นับกรณีไมค์ทองคำสำนักนายกฯ)

          สื่อทำหน้าที่ชี้ทางบรรเทาทุกข์ ที่ข้าราชการสร้างทุกข์ให้ผู้เป็นเจ้าของสาธารณสมบัติกลางของมวลมหาประชาชน

          คดีทางวัฒนธรรมไม่มีอายุความ และไม่มีบทลงโทษ มีแต่บทโองการแช่งชักหักกระดูก ซึ่งอยู่นอกเหนือกาลเวลา และนอกเหนือการควบคุม (ของคุณสมชาย)