หุบปาก

 

คนดีต้องไม่มีปากเสียง

อยู่เพียงพุทธวิถีเตมีย์ใบ้

มุ่งมาดปรารถนาอะไรอะไร

เป่านกหวีดแล้วจะได้ดังใจปอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 16 ตุลาคม 2557} else {