สำเร็จรูป

 

อาหารสำเร็จรูปมีพร้อมสรรพ

จัดเต็มตั้งสำรับเสพรสได้

เอร็ดอร่อยเสมือนประชาธิปไตย

ที่เคยใช้มาไม่น้อยเกือบร้อยปี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 15 ตุลาคม 2557} else {