ลำเลิก

 

ไม่มีเรา เขาเจริญ

เพราะมีเราเขาเลยเดินถดถอยหลัง

ประชาธิปไตยต้องพ่ายพัง

ยิ่งลำเลิกระวังทั้งโลกย้อน

 

 สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 13 ตุลาคม 2557