เขียนเสือ

 

ฝูงวัวกลัวเสือจะสังหาร

เผด็จการเขียนขู่ดูหวาดเสียว

ต่างรักษาตัวรอดยอดดีเดียว

ทำเนียนแนบแน่นเหนียวอำนาจนั้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 10 ตุลาคม 2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);