เน่าพอกัน

 

แยบยลฝนตกขี้หมูไหล

นองใส่แหล่งน้ำแน่นน้ำเน่า

แต่งตั้งเหยียดเลือกตั้งทั้งค่ำเช้า

ว่าแต่เขาอิเหนาเน่าเนื้อเดียวกัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 9 ตุลาคม 2557