อัยการศึก

 

มีศึก มีอัยการศึก

ไม่มีศึกพระอัยการหามีไม่

ศึกมีทั้งข้างนอกถึงข้างใน

หวังว่าจะเข้าใจตรงกันนะ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 8 ตุลาคม 2557