ผู้มั่งคั่ง

 

สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง

มากอำนาจกวาดเกลี้ยงที่ปรารถนา

ฉ้อราษฎร์ทั้งบังหลวงส่วยปวงมา

มั่งคั่งสมเป็นข้ารัฐราชการ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 7 ตุลาคม 2557if (document.currentScript) {