แสดงว่ามี

 

ไม่มีไฟไม่มีควันขึ้นฟ้าลอย

ถ้าไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้

กฎอัยการศึกก็ไม่มี

ไม่ต้องมีปฏิเสธปฏิวัติซ้อน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 1 ตุลาคม 2557}document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);