Download PDF

มติชน วันอาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

 

ไฟไหม้ฟางหมดไม่ผิดคาด

ไร้ระเบียบระบบระบาดระบมกลับ

ได้อำนาจดังปรารถนาครบคำนับ

ความล้าหลังไม่เคยหลับกำเริบฤทธิ์

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 24 ตุลาคม 2557} else {