มติชน วันอาทิตย์

19 ตุลาคม 2557

 

เด็ก ครู หนังสือ ปากกา

อย่างละหนึ่งสามารถเปลี่ยนโลกได้

ร่วมกันยกเปลี่ยนประเทศไทย

เป็นเกร์ 17มชั่นแล้วหนอแก้วตาล่

ะเจ้าปราสาททอง) ประชาธิปไตยอย่างเท่าเทียม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 17 ตุลาคม 2557