มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557

 

ท่องอาขยาน

          การศึกษาไทยไม่ก้าวหน้าทัดเทียมเพื่อนบ้านหลายประเทศ เป็นที่รู้กันดี แล้วไม่สบายใจทั่วกัน แต่แก้ไขไม่หลุด ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง เหมือนลิงแก้แห เพราะมีตาข่ายก่ายเกี่ยวเลี้ยวลัดร้อยไปไม่สิ้น

          ตอนนี้มีแนวโน้มถอยหลังเข้าคลองลึกกว่าเดิม เมื่อกระทรวงศึกษาฯ จะย้อนยุคยกประเพณีท่องอาขยานกลับมาใช้งานหลังเลิกไปนานแล้ว

          เสมือนเป็นของเล่นเก่าเอามาเล่นใหม่ของผู้บริหารการศึกษาไทย ใช้ประจบสอพลอคนชั้นนำมีอำนาจ โดยให้นักเรียน ป.1-ม.6 ท่องอาขยานเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทย ที่มีผู้แต่งเป็นกลอน

          การศึกษาไทย มีผู้พิจารณาต่างๆนานา แล้วเห็นว่าก้าวหน้ายากมาก ตราบใดที่ยังอยู่ในวัฒนธรรมเถรวาทไทยและราชการไทย

          เถรวาทไทย หมายถึง ระบบการศึกษาของพระสงฆ์ไทยที่เป็นต้นแบบการศึกษาไทย เช่น ท่องจำ, ห้ามสงสัย, ห้ามถาม, ห้ามเถียง

          ราชการไทย หมายถึง การบริหารแบบเจ้าขุนมูลนาย, เจ้ายศเจ้าอย่าง, มีขั้นตอนหลายระดับชั้น, มีประเพณีไหว้ครูเป็นตัวกำกับความศักดิ์สิทธิ์ของครู(เหมือนพระ)ที่นักเรียนจะละเมิดมิได้

          ที่พูดกันปาวๆทั่วไปว่าการศึกษาต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมการบริหาร

          นั่นเป็นแค่คาถาสำเร็จรูป มีไว้ให้ท่องจำ ไม่ได้มีไว้ให้ทำจริงๆ อย่าเข้าใจผิด} else {d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);