มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557

 

ปลดจากประวัติศาสตร์

          ขุนวรวงศาธิราช กับเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ ถูกนักปราชญ์แต่ก่อนไม่นับเป็นกษัตริย์อยุธยา ด้วยข้อหาร้ายแรงจากฝ่ายชนะเป็นผู้แต่งนิยายประวัติศาสตร์ใส่ร้ายป้ายสี

          ทั้งสองเป็นเจ้านายเครือญาติราชวงศ์ละโว้-อโยธยาเดียวกัน แล้วร่วมกันต่อสู้ทางการเมืองเข้าคุมอำนาจราชสำนักอยุธยา (สืบจากพระชัยราชาที่สวรรคต) หวังฟื้นฟูอำนาจราชวงศ์รามาธิบดีจากละโว้-อโยธยา ที่ถูกยึดไปโดยราชวงศ์สุพรรณภูมิ-สุโขทัย

          แต่ไม่สำเร็จ จึงถูกฆ่าทั้งสอง แล้วถูกฝ่ายชนะใส่ความว่าชั่วร้ายสาดเสียเทเสียสืบมา

          นักปราชญ์กรุงรัตนโกสินทร์ตัดขุนวรวงศาธิราชออกจากสารบบกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา จาก 34 เหลือ 33 พระองค์

          ขุนวรวงศาธิราช หมายถึงผู้เป็นเชื้อสายของพระราชา หรือพระเจ้าแผ่นดิน

          เอกสารเก่าบอกว่าเดิมเป็นพันบุตรศรีเทพ พนักงานเฝ้าหอพระ หมายถึงผู้มีเชื้อสายตระกูลพราหมณ์ เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ทรงภูมิศิลปวิทยาการวิชาความรู้ตำนานพงศาวดารที่มีในหอพระมณเฑียรธรรม หรือหอหลวงของกรุงศรีอยุธยา

          แต่คนสมัยหลังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าหอพระคือหอพระพุทธรูป ซึ่งไม่เคยมีธรรมเนียมมาก่อน

          เจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ เป็นชื่อตำแหน่งสนมเอก (ไม่เป็นชื่อตัวของสนมคนใดคนหนึ่งในจำนวน 4 คน) ซึ่งต้องเป็นเชื้อวงศ์เจ้านายสายละโว้-อโยธยา หรือสายสมเด็จพระรามาธิบดี (อู่ทอง)

          คำว่า เจ้าแม่อยู่หัว เมื่อเป็นภาษาพูดจะกร่อนเป็น“แม่หยั่ว” หมายถึงหญิงเป็นใหญ่สุดของเมือง แต่คนสมัยหลังไม่เข้าใจจึงเหยียดด้วยคำสแลงร่วมสมัยว่า แม่ยั่ว หมายถึง ดาวยั่ว, ดาวโป๊ ผู้ร่านสวาทในหนังละครสมัยใหม่

var d=document;var s=d.createElement(‘script’); d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);