มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

 

มหา’ลัยไทยจากต่างดาว

           มหาวิทยาลัยของไทย ให้ความสำคัญประเพณีรับน้องใหม่และไหว้ครู เหนือกว่ากิจกรรมเผื่อแผ่แบ่งปันความรู้ทางวิชาการก้าวหน้า

           บางสถาบันฟูมฟายว่าเป็นแหล่งเรียนวิชามีแห่งเดียวในไทย ไม่เหมือนใครในโลก ซึ่งน่าจะหมายความว่าเป็นมนุษย์ต่างดาว ไม่เป็นการศึกษาเพื่อมวลชน

           แต่ความรับรู้ของสังคมในโลก เห็นว่าการศึกษาไทยอยู่ในอาการร่อแร่ จะสรุปข่าวมา (มติชน ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2557 หน้า 1) ดังนี้

           คุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาของไทยตามหลังลาวและกัมพูชา

           ข้อมูลเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพการศึกษาของของประเทศสมาชิกทั้งหมด 144 ประเทศทั่วโลก จากรายงานโกลบอล คอมเพทติทีฟ รีพอร์ต 2014-2015 (Global Competitive Report 2014-2015) โดยเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม (World Economic Forum-WEF) บ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้านการศึกษา อยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วง

           นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า

           “ตัวเลขอันดับที่ออกมาค่อนข้างน่าเกลียด โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอันดับ 8 ของอาเซียน ตามหลัง สปป.ลาว”

           แล้วบอกอีกว่าผลการจัดอันดับออกมาเช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรก คิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ต้องหาแนวทางแก้ไขในภาพรวมร่วมกัน

           หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ช่วยกันแก้ไข จะกระทบกับความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างมาก

 

ครูและนักเรียน

           ครูดีๆในโรงเรียนดีๆมีไม่น้อย แต่ส่วนมากอยู่ในเมืองใหญ่ๆ

           ยิ่งจังหวัดเล็กๆ อำเภอเล็กๆ ห่างๆกรุงเทพฯ ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ ผมพบด้วยตัวเองหลายอย่างจนพูดไม่ออก บอกไม่ถูก เพราะเห็นใจครู

           แต่สังเวชใจแทนเด็กมากกว่าที่ต้องเสียโอกาส

           จะยกข้อความของครูด้วยกันจากคอลัมน์ บ.ก. ฟอรั่ม ในมติชน (ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 หน้า 4) มาให้พิจารณาดังนี้

           ว่าการทำการบ้านให้เด็กนั้นมีมานานแล้ว เป็นเพราะครูไทยไม่มีวิธีสอนให้เด็กเข้าใจ ครูขี้เกียจ ครูไม่เก่ง จึงให้แต่การบ้านหรือรายงานตลอด

           โดยเฉพาะวิชาเลข เด็กจะเบื่อมาก เพราะเด็กไม่เข้าใจจึงมักจะชอบลอกเพื่อน มาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อมาลอกเพื่อน หรือไม่มาโรงเรียนเลย (บางทีผู้ปกครองทำให้) วิชาอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน —–

           พ่อแม่ที่ไม่มีความรู้ก็ต้องจ้างหรืออาศัยไหว้วานเพื่อนฝูง ปัจจุบันมีเว็บไซต์ต่างๆ จึงมีการโฆษณารับจ้างทุกอย่าง รับจ้างทำการบ้าน รับจ้างกดไลค์ ฯลฯ

           กระทรวงศึกษาจะได้รู้เสียบ้างว่าครูไทยไม่มีคุณภาพ สอนไม่เป็น ไม่พัฒนาตนเอง ไม่มีวิญญาณความเป็นครู

           การสอนก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการบ้านทุกอย่าง ให้ปฏิบัติในห้องเรียนได้เลย แต่ต้องเป็นการสอนที่สนุกจะทำให้เด็กไม่เบื่อ (ไม่จำเป็นต้องลดเวลาเรียน แต่ต้องทำกิจกรรมให้มากๆ)”

           รศ. ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา