มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน  2557

 

ลพบุรี “เมืองทหาร” ต้นประวัติศาสตร์ไทย

          ทหารบางคนชอบอ้างนิยายประวัติศาสตร์ไทย ที่สนองอคติของตนและสมัครพรรคพวก

          ใครทักท้วงว่าเป็นนิยาย ไม่เป็นจริง ก็ไม่พอใจ แล้วแสดงอำนาจบาตรใหญ่เกินงาม

          หลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่มีจริง กลับถูกมองข้าม และบางทีถูกทำลายย่อยยับอับปางไม่น้อย มีพยานอยู่ที่ลพบุรี “เมืองทหาร” ทุกวันนี้ก็ทอดทิ้งไม่ไยดี

          ลพบุรี ถูกสร้างภาพเพื่อการตลาดเป็นเมืองสมเด็จพระนารายณ์ มีกลิ่นอายฝรั่งเศส เพื่อความทันสมัย (แต่น่าเสียดายที่ไม่มีพัฒนาการ)

          แต่แท้จริงแล้วมีความสำคัญทันสมัยมากกว่านั้น แล้วมีความเป็นมายาวนานกว่าที่รู้จักแค่เรื่องพระนารายณ์

          ลพบุรีมีพัฒนาการหลายพันปีมาแล้ว สืบถึงปัจจุบัน ไม่ขาดสาย ไม่ขาดตอน และคนทั้งหมดล้วนเป็นบรรพชนคนไทยทุกวันนี้

          มีแต่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีสำนึกแบบอาณานิคมนั่นแหละพากันทำให้ขาดตอน ขาดสาย

          ราว 3,000 ปีมาแล้ว ลพบุรีมีชุมชนหมู่บ้านกระจายทั่วไปตามลำน้ำลพบุรี-ป่าสัก มีเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการถลุงทองแดงและเหล็ก แล้วหล่อโลหะสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับชุมชนบนที่ราบสูงโคราช และโตนเลสาบในกัมพูชา

          หลัง พ.ศ. 1000 (ราว 1,500 ปีมาแล้ว) รับศาสนาจากอินเดีย (ผ่านทางลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน) เป็นศูนย์กลางรัฐทวารวดี มีบอกในจดหมายเหตุจีน

          หลัง พ.ศ. 1500 (ราว 1,000 ปีมาแล้ว) ได้ชื่อละโว้ เป็นศูนย์กลางศิลปวิทยาการของขอมลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ยุคหลังๆไทยเรียกครูขอม) พระร่วงรัฐสุโขทัย กับพระยางำเมืองรัฐพะเยา ต้องลงมาเรียนหนังสือขอมที่นี่

          หลัง พ.ศ. 1600 (ราว 900 ปีมาแล้ว) ละโว้ย้ายศูนย์กลางไปอยู่อโยธยา (ที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงศรีอยุธยาต่อไปข้างหน้า)

          หลัง พ.ศ. 1700 (ราว 800 ปีมาแล้ว) ละโว้สนับสนุนดินแดนเครือข่ายให้เป็นรัฐสุโขทัยขึ้นที่ลุ่มน้ำน่าน-ยม

          หลัง พ.ศ. 1800 (ราว 700 ปีมาแล้ว) ละโว้ร่วมกับรัฐสุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี) เปลี่ยนชื่ออโยธยาเป็นกรุงศรีอยุธยา แล้วเรียกตัวเองว่าคนไทยตั้งแต่บัดนี้ไป

          ทั้งหมดนี้มีหลักฐานยืนยันครบถ้วนทางประวัติศาสตร์โบราณคดี

          แต่ไม่มีสตอรี่ตามจริงของพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพราะทางการเลือกจัดแสดงเฉพาะอย่างประวัติศาสตร์ศิลปะแบบอาณานิคม (เหมือนแห่งอื่นๆทั่วประเทศ) ที่ไม่มีคน และไม่มีสังคม

          ทหารก็ถูกหลอกให้รู้พร้อมคนไทยทั้งประเทศด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแบบนี้

          วันเสาร์ที่ 6 กันยายน ผ่านมา ผมนั่งรถตู้เลียบแม่น้ำป่าสัก จาก อ. แก่งคอย จ. สระบุรี ขึ้นไปทาง อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี จนถึงเมืองศรีเทพ อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์

          สำรวจเส้นทางที่ราบลุ่มเชื่อมขนานที่ราบสูงโคราชด้านทิศตะวันตก ที่ผมเห็นว่าเป็นเส้นทางคลาสสิคมากๆ ตามโครงการที่คุณขรรค์ชัย บุนปาน มอบหมายให้ทำเรื่อง โคราช มาจากไหน?

          เหตุที่ไปเมืองศรีเทพ เพราะบริเวณที่ตั้งเป็นชุมทางเส้นทางการค้าข้ามภูมิภาค ที่จะส่งผลให้เกิดรัฐละโว้-อโยธยา และกรุงศรีอยุธยาต่อไปข้างหน้า

          แต่ไม่มีในประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย เพราะหลงทางไปเชื่อนิยายปลอมหัวปักหัวปำว่ามีคนไทยเชื้อชาติไทยบริสุทธิ์ ที่มีสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรก (หล่นจากสวรรค์ เพราะไม่มีพัฒนาการ)

          ใครบอกความจริงให้รู้ ก็ถูกใส่ร้ายว่าไม่รักชาติ(ปลอมๆ)