มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557

 

ท่องเที่ยวโคราช ปราสาทพนมวัน

          โคราช เป็นเมืองกว้างช้างหลาย (หมายถึงฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์หลายล้านปีที่ท่าช้าง) ควรมีท่องเที่ยวทางเลือก

          สถานศึกษาทุกระดับ ควรให้ความสำคัญการท่องเที่ยวทางเลือก เพราะได้ประโยชน์ที่สำคัญมาก คือ ได้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการศึกษาในเชิงต่างๆ ไม่ว่าวัฒนธรรมหรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับภูมิประเทศ และได้ทั้งการกระจายรายได้ถึงมือชาวบ้านโดยตรงด้วย

          เส้นทางหลัก เป็นเส้นทางใหญ่ระดับไฮเวย์ มอเตอร์เวย์ เชื่อมเมืองใหญ่ๆ ไม่แวะหมู่บ้าน

          ไม่พ้องพานผู้คนชาวบ้านรายย่อยๆ พบแต่นักธุรกิจเจ้าของกิจการ หรือแม่ค้าพ่อขายรายใหญ่ๆที่ได้เปรียบสังคม เช่น เส้นทางไปปราสาทพิมาย อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

          เส้นทางเลือก เป็นเส้นทางเล็กๆลัดเลาะผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่ และทุ่งนาป่าเขาที่ถูกรบกวนไม่มาก

          ได้พบปะพูดจาปราศรัยแล้วแลกเปลี่ยนแบ่งปันโดยตรงกับชาวบ้านรายย่อยที่เสียเปรียบทุกด้าน เช่น เส้นทางไปปราสาทพนมวัน อ. เมือง จ. นครราชสีมา

          เส้นทางไปปราสาทพิมายกับเส้นทางไปปราสาทพนมวันมีทั้งทับซ้อนกัน แล้วมีทั้งแยกจากกัน

          จากตัวเมืองนครราชสีมาไปพิมายไกลกว่าพนมวัน แต่นักท่องเที่ยวรู้จักพิมายมากกว่าพนมวัน

          แม้คนโคราชเองก็คุ้นเคยพิมายมากกว่าพนมวัน ด้วยกระแสการตลาดของท่องเที่ยวทางหลัก ทั้งๆพนมวันเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำเนิดและพัฒนาการ จ. นครราชสีมา

          ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวทางเลือกในโคราชอีกหลายสาย ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนราว 3,000 ปีมาแล้ว คือ เส้นทางลำเชิงไกร กับเส้นทางลำตะคอง

          ต้องร่วมด้วยช่วยกันป่าวร้องซ้ำๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไร? 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี ฯลฯ หรือตลอดชีวิต ไม่หวั่นไหวท้อแท้

          โดยทำใจเหมือนภูเขาทอง หมูหมากาไก่เยี่ยวรดขี้รดบ้างก็ไม่โกรธ