มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน  2557

 

โคราชมิวเซียม ยังไม่มีที่โคราช

          โคราช ยังไม่มีโคราชมิวเซียม ทั้งๆเป็นเมืองใหญ่มาก, สำคัญมาก, มีความเป็นมายาวนานมากกว่า 3,000 ปีมาแล้ว

          ที่สำคัญคือมีความสืบเนื่องไม่ขาดสายตั้งแต่หลายพันปีมาแล้วจนปัจจุบัน เพราะไม่ถูกทำลายคราวเสียกรุง(ศรีอยุธยา) พ.ศ. 2310

บรรพชนคนไทยและคนโคราชสายหนึ่งคือข่า ซึ่งเป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมบริเวณลุ่มน้ำมูลและสองฝั่งโขง (ลายเส้นจาก Travels in Upper : Laos and Siam, by P. Neis, White Lotus, 1997.)

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ (นครราชสีมา) อยู่กลางเมืองนานมาแล้ว แต่ไม่จัดแสดงบอกความเป็นมาของเมืองนครราชสีมา มีแต่เก็บของเก่าวางไว้อย่างเป็นระเบียบ จึงไม่ใช่โคราชมิวเซียมในความหมายที่ควรจัดให้มี

          (ดูสภาพพิพิธภัณฑ์นี้แล้วเหมือนไม่อยากมี แต่ที่ต้องมีเพราะรับตกทอด จะเลิกก็ไม่ได้ เลยต้องปล่อยตามยถากรรมเสมือนไม้แคระ)

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ (นครราชสีมา) พยายามจะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ(แบบอาณานิคม) มีหน้าตาเหมือนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศไทยแลน

          ข้อด้อยของพิพิธภัณฑ์แบบนี้ (จากที่สังเกตการณ์ทั่วประเทศไทย และบรรดาเมืองขึ้นในเอเชีย) คือ รูปแบบงาม แต่เนื้อหาง่อย

          รูปแบบงาม หมายถึง จัดแสดงแสงสีสวยงาม เฟอร์นิเจอร์หรูและเริ่ดวิลิศมาหรา

          เนื้อหาง่อย หมายถึง ไม่มีสตอรี่เรื่องราวประวัติความเป็นมา หรือพัฒนาการของดินแดนและผู้คนของบ้านเมืองนั้นๆ

          ในพิพิธภัณฑ์เต็มไปด้วยงานช่างฝีมือ (ที่โมเมตีขลุมเรียกกันเองว่าศิลปะ) แสดงรสนิยมของผู้ดี, คนดี, คนชั้นสูง, และนักปราชญ์นักวิชาการผู้ทรงภูมิ โดยไม่ข้องเกี่ยวกับสามัญชนคนทั่วไปที่อยากรู้อยากเห็นความเป็นมาของตน

          เท่ากับกีดกันสามัญชนชาวบ้านออกจากความรู้หรือวัฒนธรรมของผู้ดีและคนดีเหล่านั้น

          พิพิธภัณฑ์ประเภทนี้ไม่สนุก, ไม่ดึงดูดคนเข้าชม, ไม่สนับสนุนการศึกษาหาความรู้อย่างรื่นรมย์ของคนส่วนใหญ่

          ดังนั้น คนส่วนใหญ่ไม่อยากดู เพราะดูไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ

          ครูและนักเรียนไม่อยากเข้าชม หรือเคยเข้าชมแล้วไม่อยากไปซ้ำอีก เพราะเบื่ออึดอัด ไม่ชวนอภิปรายทักท้วงถกเถียงคำถามที่สงสัยว่าโคราช มาจากไหน?