รู้ทัน

 

ผู้ชนะใช้ปืนเขียนประวัติศาสตร์

มุ่งพิฆาตใส่ร้ายฝ่ายตรงข้าม

ดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นทราม

ยูเอ็นรู้ทันตามความเป็นมา

 

 สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 30 กันยายน 2557