ไฟสุมขอน

 

ตัดไฟต้นลมหามอดไม่

คุกรุ่นอยู่ข้างในไฟสุมขอน

พอเชื้อมีอัคคีจะแรงร้อน

เอื้อเงื่อนไขใส่ซ้อนสนุกฤๅ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 23 กันยายน 2557}