เผด็จวิชาการ

 

เผด็จการหวั่นเกรงวิชาการ

ป่าล้อมบ้าน บ้านล้อมเมืองเขยื้อน

ยิ่งเตะปี๊บยิ่งส่งเสียงสะดุ้งสะเทือน

ยิ่งทุบยิ่งหอมเสมือนทุบไม้จันทน์

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 22 กันยายน 2557document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else {