ก่อนพูด หลังพูด

 

ก่อนพูดเราเป็นนาย

หลังพูดกลายเป็นข้าคำปราศรัย

อะไรอะไรมากล้นพ้นไป

ล้วนไม่สมดุลไม่พอดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 19 กันยายน 2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);