ไม่ธรรมดา

 

ผู้มีศักยภาพคอร์รัปชั่น

ไม่ธรรมดาไม่สามัญไม่บ้านบ้าน

ต้องบารมีมากอำมาตย์ข้าราชการ

เชี่ยวชาญเล่ห์กลไกไมโครโฟน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 17 กันยายน 2557document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);