ปี๊บคลุมหัว

 

คนดีว่าแต่เขาไม่ชอบธรรม

แล้วคนดีก็ทำเองเหมือนว่าเขา

อับอายขายขี้หน้านักหนาเรา

ต้องเอาปี๊บคลุมหัวกลัวเห็นคนดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 10 กันยายน 2557