ไมค์ศักดิ์สิทธิ์

 

ไมโครโฟนถ้าศักดิ์สิทธิ์

มีฤทธิ์จับโกหกคนดีได้

พูดด่าเขาอิเหนาทำทุกอย่างไป

ราคาแพงเท่าไรรีบสั่งซื้อ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 9 กันยายน 2557