ผู้ดีตีนเหลือง

 

พวกต่อต้านประชาธิปไตย

อยู่เมืองใหญ่เยี่ยงกรุงเทพนครมหา

ผู้ดีตีนเหลืองปริญญา

คนเกิดมาล้วนไม่เท่าเทียมกัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 5  กันยายน  2557

(ผู้ดีตีนเหลือง ขอยืมจาก ฐากูร บุนปาน)