ปิดไม่มิด

 

ช้างตายใบบัวปิดหามิดไม่

คนตายร้อยแล้วจะได้อะไรปิด

ประวัติศาสตร์บาดแผลถูกยาพิษ

แผลไม่หายตายสนิทความเที่ยงธรรม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 4  กันยายน  2557