ปิดปรับปรุง

 

อีกาดำบินผ่านวัวผวา

กลัวอีกาโฉบเฉี่ยวเสียวสันหลัง

คนควานหายุติธรรมบรรเทาประทัง

ยุติธรรมก็กำลังปิดปรับปรุง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 3 กันยายน  2557