ขิงเก่า

 

ไม่ขิงแก่แต่แล้วเป็นขิงเก่า

ทุกแง่งเหง้าเค้าคิดฟื้นความหลัง

โลกหมุนไปข้างหน้ามหาพลัง

ขิงเก่าฟูมฟายครั้งบ้านเมืองดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 2 กันยายน  2557