ยังไม่ฉลาด

 

แต่ก่อนคนยังโง่โตในถ้ำ

ปกครองตนเองทำเองไม่ได้

เดี๋ยวนี้ยังไม่ฉลาดขึ้นเท่าไร

ต้องอยู่ใต้ข้าราชการผู้ปกครอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 1 กันยายน  2557