มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557

 

เผด็จการก็ไม่เหมาะกับไทย

          ถ้าประชาธิปไตยไม่เหมาะกับไทย แล้วอะไรเหมาะ? เพราะเผด็จการก็ไม่เหมาะกับไทยเหมือนกันนั่นแหละ อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ บอกว่า

          “เนติบริกรและนักวิชาการบริกรทั้งหลายชอบพูดว่า ประชาธิปไตยไม่เหมาะกับวัฒนธรรมไทย

          ผมอยากจะชี้ว่า เผด็จการก็ไม่เหมาะกับวัฒนธรรมไทยเหมือนกัน เพราะเปิดให้อำนาจ (ทั้งอำนาจและอิทธิพล) ทำอันตรายผู้คนได้ โดยไม่มีทางจะป้องกันตัวได้”

          (จากบทความเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย 2557 ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ พิมพ์ในมติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 หน้า 20)

 

ฆ่าเททิ้งทางการเมืองไทย

          การเมืองการปกครองของไทย ถูกคนพวกหนึ่งมโนว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็นระบอบประชาธิปไตย ก็เริ่มมีปัญหาปฏิวัติรัฐประหารไม่หยุดหย่อน แต่ก่อนหน้านั้นสงบราบคาบ ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งรุนแรงมาแต่ไหนแต่ไร

          ตามพยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคอยุธยา มีความขัดแย้งทางการเมืองทุกรัชกาล แล้วฆ่าเททิ้งกันทุกครั้งดังที่ ร.5 เคยมีพระราชกระแสบอกไว้ก่อนแล้ว (มีพิมพ์อยู่ในประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1) จะคัดโดยสรุปมาดังนี้

          ข้าราชการก็ร่วงโรยเบาบาง เพราะฆ่ากันมาเสียหลายแผ่นดินแล้ว

          แผ่นดินพระเจ้าทรงธรรมฆ่าขุนนางเก่าครั้งแผ่นดินเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ แผ่นดินพระเจ้าปราสาททองฆ่าขุนนางพวกพระเชษฐา

          แผ่นดินพระนารายน์ ฆ่าขุนนางที่เปนพวกเจ้าฟ้าไชยและพระศรีสุธรรมราชา เห็นจะเกือบหมด

          แผ่นดินพระเพทราชาฆ่าขุนนางแผ่นดินพระนารายน์—–เห็นจะเรียกว่าเกือบหมดได้

          แผ่นดินขุนหลวงเสือ เห็นจะฆ่ามาก เพราะคนนิยมเจ้าพระขวัญ—–แผ่นดินขุนหลวงบรมโกษฐ ชาววังหลวงเห็นจะตายเกือบหมด—–

          คิดดูในระหว่าง 90 ปี ฆ่าเททิ้งกันเสียถึง 7 ครั้ง เกือบเปน 13 ปี ฆ่ากันครั้งหนึ่ง

          ใครจะมโนเถียง ร.5 ว่าไม่จริง ก็เชิญตามสะดวก

          ว่ากันอย่างลัดๆ สมัย ร.5 มีเจ้านายและขุนนางขอดีมอคเครซี่ สมัย ร.6 มีขบถเพื่อเรียกหาระบอบการปกครองแบบใหม่

          ใครจะเอาไปทำหนังทำละครน้ำเน่าน้ำดีบ้างก็ได้ เชิญตามสบาย