โยนหินถามทาง

 

ท้องถิ่นแข็งข้อต่อส่วนกลาง

ต้องโยนหินถามทางยุบท้องถิ่น

ข้าราชการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

โปรดได้ยินคนเราไม่เท่ากัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 28 สิงหาคม 2557