ประวัติศาสตร์สอพลอ

 

ลูกขุนพลอยพยักพเยิดหน้า

นายว่าขี้ข้าพลอยคอยสนอง

น้ำขึ้นให้รีบตักคึกคักคะนอง

น้ำลดตอผุดต้องติดตะราง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 27 สิงหาคม 2557