อนาคต

 

ทำทุกอย่างที่ขวางหน้า

ยกเว้นบรรดางานในหน้าที่

ยึดอำนาจยกข้าราชการมี

อำนาจชี้เป็นตายอนาคต

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 21 สิงหาคม 2557