ข้าราชการนิยม

 

ชิงชังประชานิยม

ชื่นชมข้าราชการนิยมยิ่ง

ประชาราษฎรถูกทอนทิ้ง

ทุกสิ่งเพื่ออำนาจรัฐราชการ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 20 สิงหาคม 2557