ชังประชาธิปไตย

 

คอร์รัปชั่นชังประชาธิปไตย

ถูกตรวจสอบรุกไล่ไม่รอดรั่ว

เผด็จการคอร์รัปชั่นไม่หวั่นกลัว

ปากว่าตาขยิบรัวย่อมรู้กัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 19 สิงหาคม 2557